تور بالی

هتل ها

STARK
STARK
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,880,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
NEO KUTA JELANTIK
NEO KUTA JELANTIK
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,180,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
BEDROCK KUTA
BEDROCK KUTA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  69,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,280,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
IBIS KUTA
IBIS KUTA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,880,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
EDEN KUTA
EDEN KUTA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  69,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,980,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
سان ایسلند
SUN ISLAND HOTEL
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  72,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,280,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
KUTA PARADISO
KUTA PARADISO
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  75,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,880,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
ANVAYA
ANVAYA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,780,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
RIMBA
RIMBA
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  164,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  99,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,680,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو
DOUBLE SIX
DOUBLE SIX
7 شب
BB
 • 2 تخته (هرنفر)
  140,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  195,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  120,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,980,000 تومان
توضیحات :
انتخاب و رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید