ویزا

برخی مکان ها در دنیا هستند که به صورت کلی سفر ممنوع هستند به عبارتی، کشورهای مبدا و مقصد به طور کلی سفر اتباع همدیگر را ممنوع می کنند. این امر بیشتر به دلایل امنیتی و سیاسی رخ می دهد، به عنوان مثال اتباع ایرانی حق سفر به اسرائیل را ندارند. البته این امر نباید با توصیه های امنیتی اشتباه گرفته شوند! به عنوان مثال در سال 2015 وزارت امور خارجه بریتانیا به شهروندان خود توصیه کرد از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند ولیکن سفر از طرف هیچ کدام از کشورهای ایران و بریتانیا ممنوع نشده بود.